Відкриття виставки-акції
«Взаємодія: людина, природа, архітектурний простір»

21 липня запрошуємо на відкриття виставки-акції «Взаємодія: людина, природа, архітектурний простір» від Мистецький центр HudpromArt і Бібліотека Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Мета проєкту: розширити погляди суспільства на можливості гармонійного співіснування людини, природи і архітектури – за підтримки плакатів з колекції музею «4-й Блок» та книжкових новинок Бібліотеки Харківської державної академії дизайну і мистецтв https://ksada.org/4biblioteka.html за освітньою програмою «Дизайн та архітектура», які будуть корисні студентам-майбутнім архітекторам.

В рамках проєкту буде проведена відкрита лекція «Антропологія архітектурного простору» від доктора філософських наук Артеменко А. П.

Які головні ідеї відбиває сучасна архітектурна практика?

В чому полягають сучасні екологічні тенденції?

І що означає human friendly space в сучасній архітектурі?

Розібратись в цих питаннях означає передбачити майбутнє.

Захід відбудеться 21 липня (п`ятниця) о 12-00 в головному залі бібліотеки ХДАДМ.
Вхід вільний.


On July 21, we invite you to the exhibition-action "Interaction: man, nature, architectural space" from the Мистецький центр HudpromArt and the KSADA Library https://ksada.org/4biblioteka.html.

The purpose of the project: to expand the views of society on the possibilities of harmonious coexistence of man, nature and architecture - with the support of posters from the collection of the Museum "4th Block" and new books from the library of KSADA on the educational program "Design and Architecture", which will be useful to students-future architects.