Open call

The project I Am Inversion is a visual study of the phenomenon of inversion through the prism of photography.

A presentation of the world in a new dimension, transformation of conventional ideas. Inversion in time, events, light, color, emotions...

Rethinking of everyone's personal experience.

Works should be closely related to the theme of inversion, expose its aspects and evoke emotional excitement and new thoughts in the viewer.

The curatorial duo of Vlad Nikorchuk and Marta Levitska announce the acceptance of applications for the exhibition project I Am Inversion in HUDPROMLOFT Art space.

To apply, you need to download in Google Form:
1. up to 3 photographic images (maximum quality, for the possibility of printing in A1 format in the future)
2. description of work on the subject of the project
3. portfolio
4. information about yourself (resume, CV)

Google Form Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5yzIRFqf-rHYbNxiwa9iRPx-SyZdGqSN7ly8GKmofBdtfvA/viewform

Delivery or printing of works in A1 format are at the expense of selected photo artists

"Я-інверсія"
Open call від кураторів ХДАДМ

Проєкт"Я-інверсія" - візуальне дослідження через призму фотографії, явища інверсії.

Перезентація світу у новому вимірі, трансформація звичних уявлень. Інверсія у часі, подіях, світлі, кольорі, емоціях...

Переосмислення особистого досвіду кожного.

Роботи мають бути тісно пов'язані із темою інверсії, викривати її аспекти і викликати у глядача емоційне збудження і нові думки.

Кураторський дует Влада Нікорчука та Марти Левицької оголошує прийом заявок на виставковий проект "Я-інверсія" у арт-просторі HUDPROMLOFT.

Для заявки потрібно завантажити у Google Form:
1. до 3-х фотографічних зображень (максимальної якості, для можливості друку у форматі А1 у майбутньому)
2. опис робіт стосовно тематики проєкту
3. портфоліо
4. інформація про себе(резюме, CV)

Посилання на Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5yzIRFqf-rHYbNxiwa9iRPx-SyZdGqSN7ly8GKmofBdtfvA/viewform

!!️!доставка або друк робіт у форматі А1 за рахунок відібраних фотомитців