ВИБОРИ РЕКТОРА ХДАДМ

ЛИСТ до Міністерства культури та інформаційної політики України про проведення виборів на посаду ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв»
ПPOTOKOЛ виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти

НАКАЗ «Про відновлення проведення конкурсу на посаду ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв»
«Про подання кандидатури для голосування на посаду ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв»

ПОЛОЖЕННЯ «Про порядок проведення виборів ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв»
ПОЛОЖЕННЯ «Про організаційний комітет з проведення виборів ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв»
Інформація щодо виборів ректора ХДАДМ у форматі .doc
Наказ «Про призначення виконуючого обов'язки ректора»
Наказ «Про звільнення Даниленка В.Я.»
Наказ «Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв» .pdf
Оголошення про проведення зборів з метою вибору делегатів на вибори ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв .pdf

Орг. комітет з виборів ректора ХДАДМ .pdf
Виборча комісія з виборів ректора ХДАДМ .pdf

ДЕЛЕГАТИ з числа студентів, які обрані для взяття участі у виборах ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв від факультету «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ» .pdf
ДЕЛЕГАТИ з числа студентів, які обрані для взяття участі у виборах ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв від факультету «ДИЗАЙН» .pdf
ДЕЛЕГАТИ з числа студентів, які обрані для взяття участі у виборах ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв від факультету «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА» .pdf
ДЕЛЕГАТИ з числа студентів, які обрані для взяття участі у виборах ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв від факультету «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» .pdf
ДЕЛЕГАТИ з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв .pdf

Міністерство культури, молоді та спорту України відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посади ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв.У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах не менш як 10 років.
Строк подання заяв – протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 см.;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
- довідку про наявність або відсутність судимості;
- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
- копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
- засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.
У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
Вибори на посаду ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв відбудуться
26 травня 2020 року.
Документи надсилати або подавати особисто за адресою: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19, к.109, Міністерство культури, молоді та спорту України.
Телефон/факс для довідок: (044) 234-39-93,
Е-mail: myrutenko.m@mkms.gov.ua