Кафедра дизайну середовища

Доцент Бондаренко Вікторія Вячеславівна

Доцент, ЗК Кривуц Світлана Василівна

Доцент Олексієнко Аллан Михайлович


Доцент Трегуб Наталія Євгеніївна


Ст. викладач Босий Іван Михайлович

Ст. викладач Северин Віктор Дмитрович

Ст. викладач Шарлай Олена Василівна

Викладач Тесленко Юрій Юхимович