РОБОЧА ГРУПА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХДАДМ

24.11.2020 року в Харківській державній академії дизайну і мистецтв відбулося засідання Робочої групи із забезпечення якості освітньої діяльності, під час якого були визначені першочергові завдання, напрямки діяльності та план дій групи на початок 2021 року.