ПОЗИЦИЦІЯ ХДАДМ ЩОДО ОНЛАЙН-ДИСКУСІЇ ПРО НАОМА 11 КВІТНЯ

Харківська державна академія дизайну і мистецтв висловлює власну позицію стосовно ситуації в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури щодо розповсюдження в колах молодих митців неприязних висловлювань, спрямованих проти освітнього процесу НАОМА.

Наша точка зору полягає в тому, що вибір спрямованості освітнього процесу мистецького закладу вищої освіти формується, з одного боку, певними традиціями, з іншого ж – викликами сьогодення, що створюють уже сучасні тенденції. Традиції закладів вищої освіти мистецького спрямування є невід’ємною складовою сучасного освітнього процесу, що, врешті-решт, відрізняє наші базові творчі виші, що пишаються власною тривалою історією, від інших ЗВО з такими ж спеціальностями.

Натомість сьогодення диктує власні вимоги щодо наповнення освітнього процесу, де студентоцентрованість навчання суттєво впливає вибір на пріоритетів сучасного освітнього процесу та частково полегшує його. І обрати його необхідний виважений вектор здатні, зокрема, саме досвідчені представники професорсько-викладацького складу мистецького закладу вищої освіти разом з молодими, але вже відомими, представниками професії. В цьому симбіозі, на нашу думку, й народжується сучасна мистецька освіта. Звичайно ж, у цьому процесі не повинні мати місце такі неприпустимі дії, що принижують людську честь і гідність, а також осоромлюють ділову та фахову репутацію колег Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури.

Адміністрація та колектив ХДАДМ