ЛІТНЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ
НА ФАКУЛЬТЕТІ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

Нові форми і методи роботи у нових реаліях.
-Іспит із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 3 курс спеціалізація «Дизайн інтер’єру і меблів» (викладач: доц. Борбунюк В. О.);
-Заліки із дисципліни «Іноземна мова» (викладачі: доц. Петухова О.І., доц. Єрмакова Т. С., доц. Говорун А. В., доц. Корнейко Ю. М., доц. Кузнецова В. М.),
-Залік із дисципліни «Медична психологія» ОПП «Художньо-педагогічна терапія» 5 курс маг. (викладач: доц. Москаленко В. В.).