ЗАСІДАННЯ ПІДГРУПИ №6 «РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ»

16 січня 2020 року на базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв відбулося засідання підгрупи №6 «Розвиток культури та туризму» робочої групи з розробки стратегії розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років та плану заходів з її реалізації на 2021 – 2023 роки .

Засідання проводилося з метою формування на ньому думки щодо наступних питань: місія, візія, пріоритетні проблеми культури та туризму, шляхи їх вирішення, сильні і слабкі сторони, можливості і загрози, бачення стратегічних, операційних цілей і завдань .

Результати дискусії будуть подані до розгляду Керівного комітету з метою затвердження підсумкових визначень щодо місії, візії, SWOT-аналізу, бачення стратегічних, операційних цілей і завдань, які мають увійти до тексту проєкту стратегії.

Також у подальшому будуть розглянуті технічні завдання проєктів регіонального розвитку за профілем підгрупи №6 «Розвиток культури та туризму», які вважаємо за необхідне включити до проєкту плану заходів з реалізації стратегії на 2021 – 2023 роки.