ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ПЕРЕГЛЯД РОБІТ
СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ГРАФІКА

Кафедра Графіки презентує роботи студентів 2-го курсу ОПП «Графіка»
за період дистанційного навчання.
Дисципліна «Загальний курс композиції»
Керівник Юрченко О.О.