Екзаменаційний перегляд дисциплін ОПП "Промисловий дизайн", здобувачів вищої освіти рівня Бакалавр кафедри дизайну