Екзаменаційний перегляд 2-4 курсів кафедри графічного дизайну.
Дисципліни: Основи Фотографії, Комп'ютерні технології

2 курс Дисципліна: Комп'ютерні технології. Керівники: ст. викл. Целуйко Ф.В., викл. Олендарьова В.В.

4 курс. Дисципліна: Основи фотографії. Керівник: ст. викл. Целуйко Ф.В.