ВІДБУЛИСЬ ЗАХИСТИ
КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

27-28 квітня в ХДАДМ відбувся захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

27 квітня пройшов захист за спеціальністю 17.00.07 (дизайн) - Бондаренко Богдана Костянтиновича («Дизайн предметно-просторового середовища автоцентрів як носіїв ідентичності корпоративних брендів») та Сухорукової Людмили Андріївни («Засоби художньої виразності в мультимедійному дизайні (на прикладі музичного кліпу з елементами 3D-анімації)»)

28 квітня пройшов захист робіт за спеціальністю 17.00.05 (образотворче мистецтво) - Ярової Віри Сергіївни («Ліногравюра Харкова 1910 – 1980-х років: ґенеза, еволюція, художні особливості») та Чурсіна Олександра Вікторовича («Сучасний пленерний рух в Україні в контексті розвитку пейзажного живопису (традиції, тенденції, образно-стильові особливості)»)