Інтегрована лекція
«Іншомовна та мистецька освіта: виклики сьогодення»

14 травня для вчителів англійської та німецької мов, слухачів курсів підвищення кваліфікації в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти (м. Ужгород) проведено інтегровану лекцію «Іншомовна та мистецька освіта: виклики сьогодення» Баяновською М. Р., завідувачем кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, доцентом, к.п.наук, доктором філософії (PhD) та Оленіною О. Ю., проректором з науково-дослідної роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв, професором, доктором мистецтвознавства.

На лекції висвітлювалися сучасний стан іншомовної та мистецької освіти в загальній середній та вищій школі, тенденції розвитку іншомовної та мистецької освіти в Україні, інтеграція інформаційно-комунікаційних та сугестивних технологій, поняття реклами як художньо-естетичного та комунікативного явища, характеризувалася публічна сфера спілкування на уроках іноземних мов у різних класах, зокрема на прикладі реклами як навчальної теми.

У заключній частині інтегрованої лекції, яка була прочитана у формі діалогіки, учителям іноземних мов запропоновано іншомовний та мистецький блоки літератури для самостійного опрацювання.

(За матеріалами Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти)