ПЕРСОНАЛЬНА ВИСТАВКА ВІКТОРА ПОГОРЄЛОВА
«ВІДЧУТТЯ ВІДКРИТОГО»

23 січня 2015 року центр сучасного мистецтва «YermilovCentre» презентував персональну виставку викладача Харківської академії дизайну і мистецтв Віктора Погорєлова «Відчуття відкритого»

«Можна сказати, що картини цього циклу стали виразниками спільної культурної тенденції сучасності, яку Г. Зедельмаєр влучно означив, як "зневірена екзистенція"»
Лариса Савицька            

Проект «Відчуття відкритого» харківського художника-монументаліста Віктора Погорєлов – це і нові роботи, й роботи попередніх циклів автора «Пазли», «Рельєф», «Алюзії». І в своєму новому проекті художник пропонує нам замислитись над проблемами людини та суспільства, їх взаємопроникнення та взаємо заперечення. Художник формує своє бачення світу людини, пошуку сенсів, шляхів подолання та внутрішньої боротьби. Для Віктора Погорєлова тема реалізації внутрішнього прагнення до звільнення, реалізації внутрішнього «я» — актуальна і сьогодні, незважаючи на те, що в роботах нема прямих аналогій та політичних рефлексій.

Використання асоціативних рядів та потужні візуальні образи, автор шукає відповіді на питання екзистенційного роду, що постають як перед окремим індивідуумом, так і перед усім людством. Крізь призму власних полотен художник веде із глядачем таємний внутрішній діалог про найважливіші та основні проблеми буття, такі як питання духовного розвитку, свободи та пов'язаних із нею обмежень, правильності вибору, боротьби зі страхом, виправданості сподівань та очікувань.

Як відомо, у кожного художника є свій глядач. У Віктора Погорєлова – це романтик, естет, філософ. З одного боку, людина, що безпосередньо проживає експресію форми, ритм її неспокійного руху, а з іншого – інтелектуал, що прагне виокремити сенс з побаченого, створити своє широке асоціативне поле.

Силуети, майже монохромна гама, поєднання кольорів та легкість відтінків у роботах митця. Прийняти або відринути їх – кожен вирішує сам! А полотна Віктора Погорєлова тільки дадуть поштовх, спровокують до внутрішньої ревізії кожного, хто готовий увійти в світ його символічного філософського живопису.

Проект «Відчуття відкритого» відкритий для всіх, але для кожного він відкиється по-своєму…

(За матеріалами http://yermilovcentre.org/)