ДО 105 РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
СЕРГІЯ МАКСИМОВЧА СОЛОДОВНИКА

«МІЙ БАТЬКО» (.pdf)- стаття художниці, заслуженої робітниці культури України, Світлани СОЛОДОВНИК, написана до 105-ї річниці від дня народження її батька, професора Харківського художнього інституту, першого декана факультету промислового мистецтва - Сергія Максимовича СОЛОДОВНИКА.

Український художник і педагог, професор Харківського художнього інституту, Сергій Солодовник був учнем славетних митців українського мистецтва М. Самокіша і М. Козика. Після закінчення Другої світової війни був відновлений в якості дипломника Харківського художнього інституту. У 1947 році захистив дипломну роботу з відзнакою та був запрошений на посаду викладача рисунка.

Талант митця та організатора проявися під час становлення та розвитку факультету промислового мистецтва: у 1967-1975 роках С.М. Солодовник був першим деканом факультету промислового мистецтва. Впродовж цього часу була реалізована оригінальна програма з академічного рисунка і для студентів-живописців, і для студентів-дизайнерів, а також опубліковано навчальний посібник з рисунка.

Традиції «школи рисунка» Сергія Максимовича Солодовника продовжується у творчості його численних учнів, у значному живописному та графічному доробку майстра, зберігаються у пам’яті декількох поколінь.

Фото з архіву Світлани СОЛОДОВНИК, електронна копія архіву зберігається у фондах музею ХДАДМ.

За роботою над картиной "Вихователі", 1954

25-річчя факультету промислового мистецтва ХХПІ

1983. На етюдах в селі Хатки "Туманний ранок" Б.Колесник, Є.Єгоров, С.Солодовник