ЗОЛОТУХІНА
Надія Анатоліївна

філолог, кандидат
філологічних наук,
доцент

Автор монографії «Поетика новел М. С. Гумільова» (2009) низки публікацій у фахових наукових збірках України і близького зарубіжжя, навчально-методичних посібників.

Закінчила Харківський державний університет імені О. М. Горького за спеціальністю російська мова і література (1983). У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика новел М. С. Гумільова 1907 — 1909 років» (у спеціалізованій вченій раді К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна).

В академії працює з 1975 року (на кафедрі романо-германських і слов’янських мов). Завідувач кафедри українознавства від моменту її заснування (2008–2014). З 2008 року — доцент кафедри. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Основні навчальні курси: «Українська (російська) мова як іноземна», «Історія світової та вітчизняної літератури».

Сфера наукових інтересів: проблеми методу, поетики й жанру світової літератури XIX ‒ XX століть.

Заступник головного редактора Вісника ХДАДМ (2013). Секретар Наукової ради ХДАДМ.