БОРБУНЮК
Валентина Олексіївна

філолог, кандидат
філологічних наук, доцент

Автор монографії «Інтертекст світової культури у драматургії А. П. Чехова» (2007), низки публікацій у фахових наукових збірках України, Росії, навчально-методичних посібників.

Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за двома спеціальностями: російська мова і література (1993) та українська мова і література (1995), аспірантуру Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю «Російська література» (2006).

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтертекстуальність драматургії А. П. Чехова» (у спеціалізованій вченій раді К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна).

На посаді доцента кафедри працює з 2009 року. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Основні навчальні курси: «Історія світової та вітчизняної літератури», «Українська (російська) мова як іноземна».

Сфера наукових інтересів: проблеми поетики світової літератури ХІХ – ХХ століть.

Член спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.