МАРХАЙЧУК
Наталія Віталіївна

культуролог, кандидат
мистецтвознавства,
член секції критиків
та мистецтвознавців
Спілки художників
України

Автор низки публікацій у фахових наукових збірках України, Білорусі, Австрії; методичних посібників.

Закінчила Краматорський економіко-гуманітарний інститут за фахом культурологія (2000, з відзнакою), аспірантуру Харківської державної академії дизайну і мистецтв за спеціальністю «Образотворче мистецтво» (2003).

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Концепція ненаративності в контексті розвитку вітчизняного нефігуративного живопису» (у спеціалізованій вченій раді К 64.109.01 Харківської державної академії дизайну і мистецтв).

Працює в академії з 2001 року (кафедра теорії і історії мистецтва). З 2008 року — доцент кафедр українознавства. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства. Основні навчальні курси: «Історія українського мистецтва», «Історія української культури».

Сфера наукових інтересів: українське образотворче мистецтво ХХ століття, актуальні проблеми сучасного мистецтва. Член спеціалізованих вчених рад: К 64.109.01 Харківської державної академії дизайну і мистецтв; К 26.807.03 Київського національного університету культури і мистецтв (2012—2014).

Секретар науково-методичного міжкафедрального семінару ХДАДМ з наукової спеціальності 17.00.05 — «Образотворче мистецтво». Член редколегії Вісника ХДАДМ, науковий редактор за фаховим напрямом «Образотворче мистецтво».