ПРИЙНЯТІ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертаційні дослідження, прийняті до захисту у спеціалізованій вченій раді
К 64.109.01 ХДАДМ:

Захист 14.03.2017

 

МУРАШКО Маріанна Володимирівна
ПРОЕКТНО-ХУДОЖНІЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОУШН-ДИЗАЙНУ (НА ПРИКЛАДІ РЕКЛАМНОГО РОЛИКУ), спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента З.І. Алфьорової (PDF)
Відгук офіційного опонента Д.К. Авраменка (PDF)

БОНДАРЧУК Юлія Сергіївна 
ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента І.О. Кузнецової (PDF)
Відгук офіційного опонента Л.М. Коваль (PDF)

Захист 26.01.2017

 

ЧЖОУ ЧЕН
КИТАЙСЬКА КАЛІГРАФІЯ: ВІД ТРАДИЦІЇ ДО ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента О.Я. Боднара (PDF)
Відгук офіційного опонента О.М. Яремчук (PDF)