КАФЕДРА
УКРАЇНОЗНАВСТВА

ДРОЗДОВА
Ірина Петрівна

Завідуюча кафедрою
доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член (академік)
Української Академії Акмеологічних Наук.

У грудні 2008 року з метою формування високого рівня національної свідомості, а також удосконалення підготовки дизайнерських мистецьких кадрів, дослідження актуальних проблем української історії, мови, традиційного і сучасного образотворчого мистецтва і дизайну було створено кафедру українознавства. 50% викладачів мають науковий ступінь кандидата наук та наукове звання доцента.