ЧАДАЄВА
Катерина Юріївна

історик, кандидат
історичних наук,
доцент

Автор низки наукових публікацій, навчальних та навчально-методичних посібників. Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Шевченка за спеціальністю історія, суспільствознавство, право (1985), аспірантуру Харківської державної академії дизайну і мистецтв за спеціальністю «Історія України» (1997).

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток історичної освіти в Україні в 1920-1930 рр.» (у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного університету). Вчене звання доцента кафедри суспільно-політичних дисциплін присвоєно у 2000 році.

Працює в академії з 1992 року (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін). З 2008 року — доцент кафедри українознавства. Основні лекційні курси: «Історія України», «Історія української культури», «Етнографія».

Сфера наукових інтересів: інституційні основи гуманізації вищої освіти.