КУЗНЕЦОВА
Валентина Миколаївна

кандидат педагогічних
наук, доцент

Викладає практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням. Працює зі студентами ОКР: бакалавр, магістр. Основні напрями наукових досліджень: психологічні, педагогічні та організаційні аспекти розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів ВНЗ у навчальному процесі, формування та розвиток дизайн-мислення студентів ВНЗ мистецького профілю. Автор понад 30 друкованих праць. Учасниця багатьох міжнародних семінарів та конференцій. Приймає активну участь у науково-методичній роботі кафедри.