ЄРМАКОВА
Тетяна Сергіївна

Завідуюча кафедрою, доктор
педагогічних наук,
доцент


Працює зі студентами ОКР: бакалавр, магістр та аспірантами. Викладає практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням та теоретичний курс з педагогіки й психології вищої школи.

Наукові інтереси сконцентровані на дослідження теоретико-методичних основ формування культури здоров’я студентів, вивченні принципів створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, методики викладання іноземних мов.

Має понад 40 друкованих праць, частину з яких опубліковано у міжнародних виданнях, що входять до міжнародних баз даних IndexCopernicus та Scopus; є учасницею багатьох міжнародних семінарів та конференцій (Польща).

Є науковим редактором журналу «Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту» (м. Харків, Україна).