СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №2, 2017 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Бердинських С. О. Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки
Голобородько В. М., Соболєв О. В. Екологічний дизайн: до проблеми формування засад професійної освіти
Волинець І. М. Особливості виникнення та розвитку поняття лендформності в архітектурі
Сбитнева Н. Ф., Величко Н. В. История развития интерактивной бумажной книги
Sukhorukova L. Visual organization of a screen space in multimedia design

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Дмитренко Н. О. Галерея історичних портретів із художньої колекції графів Браницьких герба Корчак в Україні
Кузенко П. Я. Дерев’яні церковно-обрядові хрести Карпат XVIІ–ХХ століть
Павельчук І. А. Зародження антиреалістичних тенденцій у французькому образотворчому мистецтві останньої чверті ХІХ століття (до проблем асиміляції постімпресіонізму в мистецтві України ХХ–ХХІ століть)
Приймич М. В. Портрет кінця XVIII — XIX сторіччя в контексті церковного мистецтва Закарпаття
Студницький І. Р. Типові проекти малих вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ сторіччя: історія, архітектурна композиція та художньо-стилістичні особливості
Тарасов В. В., Шевченко В. Я. Авторський плакат кінця 1980-х — початку 1990-х років у площині історичного джерела: проблема аналізу та інтерпретації

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Bezruchko O. V. M. S. Vingranovsky’s creative activity in the screen arts
Гребнева И. В. Жанровый стиль concerto grosso: генезис, константные признакирі
Звоник А. А., Сагалович А. А. Утрата індивідуальності в умовах світової глобалізації
Коновалова И. Ю. Феномен композитора ХХ века в артефактах вербального наследия.
Лиманська О. В. Городское пространство: проблема проявления смыслов
Осипенко В. В., Шишкіна О. А. Розвиток професійних навиків у навчальній роботі з фольклористичним гуртом (на прикладі студентського гурту «Лада» Харківської державної академії культури)
Цехмистро О. В. Профессиональный режим певца в контексте охраны певческого голоса

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН І ОСВІТА: ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОСТІ

Бойчук О. Дизайн в облаштуванні дійсності
Вискварка Я. М. Шрифтові прийоми в дизайні сучасної політичної реклами України
Демессіе М. К. Сучасні тенденції та перспективні напрямки у формуванні дизайну інтер’єрів
Прищенко С. В., Антонович Є. А. Візуально-інформаційне середовище: стратегія розвитку інтегрованого курсу «Дизайн реклами» у вищій школі.
Романенко Н. Г. Творче мислення — двигун прогресу: регіональний дизайн і освіта
Яковець І. О. Музей як амбівалентний мистецький патерн


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2016 р.