МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи 2014/2015 навчального року - 15 травня 2015 р. (pdf)

Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VІІI Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015» - 15-16 жовтня 2015 р. (pdf)

Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу ХДАДМ за підсумками роботи 2015/2016 навчального року - 17 травня 2016 р. (pdf)

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття», присвячена 95-річчю заснування вищої художньої школи Харкова - 13 жовтня 2016 р. (pdf)

Молода мистецька наука України. ХIХ наукова конференція молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів - 27-28 грудня 2016 р. (pdf)

Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи 2016/2017 навчального року - 17 травня 2017 р. (pdf)