СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №1, 2017 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Баталкіна В. І. Особливості дизайну сучасного музею
Васильківська О. І. Роль паперопластики у вирішенні проектних задач графічного дизайну
Корусь О. П. Мала пластика Полтавського фарфорового заводу
Кривуц С. В., Бондаренко В. В. Экологический подход в дизайне инновационных строительных и отделочных материалов
Kiuntsli R., Stepaniuk A. Shaping aesthetics of sacred architecture in works of Zenon Mazurkevych
Проценко О. П. Обмен дарами и благодеяниями как культурный код глубинного общения

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Бардік М. А.Лаврська традиція і новації у розписах Софії Київської (1852–1853)
Борбунюк В. О. «Роздоріжжя», «туман» і «затьмарення»: шляхи українського мистецтва у 1921 році (за матеріалами журналу «Шляхи мистецтва»)
Гамалія К. М. Міфопоетичні концепції мистецтва та архітектури річкових цивілізацій Давнього світу
Гальченко В. Ю., Нікуленко С. І. А. М. Левітан — перший ректор ХХТ. Обставини призначення та діяльність під час становлення вищої художньої школи Харкова
Дудник І. М.
Шрифти Стрятинської та Крилоської друкарень (1602–1606)
Дьерке Г. Г. Неофольклорні традиції закарпатського живопису та жанрові полотна Володимира Микити кінця 1960-х — початку 1970-х рр
Заваринська Х. М. Епіцедій «Żal ponowiony» (1647): проблема взаємодії тексту й люстрацій у панегіричному творі
Соколюк Л. Д. Михайло Жук: Продовження пошуків (перший одеський період. 1925–1937)

Чечик В. В. «Доба первісного конструктивізму» в мистецтві України (1921–1925): досвід сценографії

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Артеменко А. П., Артеменко Я. И. Городское пространство: проблема проявления смыслов
Безручко О. В. Уславлений китайський режисер художніх фільмів У Тіан Мінг
Миславський В. Н. Кадрова політика ВУФКУ в 1920-ті роки
Рум’янцева А. Ю. Спадкоємність у фортепіанно-педагогічній творчості Л. М. Попової
Сухленко И. Ю. Профессия «слушатель», или Заметки о вреде музыкального образования


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2016 р.