СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №6, 2016 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Васіна О. В. Дизайн-мислення в контексті екологічної парадигми
Бондаренко Б. К., Кравець В. Й. Корпоративний стиль готельних мереж у дизайні інтер’єрів: порівняльний аспект
Єременко І. І. Сучасний дизайн костюма: основні напрямки і тенденції розвитку
Потапенко Г. М. Основи педагогічного дизайну
Сталинская Г. Д. Проблемы дефиниции и периодизации винтажа в дизайне интерьера
Сухорукова Л. А. Художньо-виразні форми тривимірного середовища мультимедійного твору
Tokar M., Markhaychyc N. Visual representation of characters of children’s literature in english language researches in 1990s–2010s
Храмова-Баранова О. Л., Куколь С. Є. Становлення і розвиток монотипії як засобу графічної виразності у мистецтві
Федорова Є. В. Видовищна зачіска як частина сучасного іміджу
Шауліс К. К. Вплив релігій (синто і буддизму) та пейзажної гравюри на формування графічної мови японського екологічного плакату

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Бондаренко В. В., Підлісна О. В. Харківська школа середовищного дизайну: витоки, сучасний стан, майбутні напрями розвиткув
Мельничук Л. Ю. Українське мистецтво в художніх колекціях Слобожанщини радянського періоду
Павельчук І. А. Культурогенна специфіка французького постімпресіонізму на тлі епохи модерн (до проблеми асиміляції постімпресіонізму в мистецтві України ХХ–ХХІ століть)

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Горєлова В. С. Специфіка акторського ансамблю у фільмах режисера М. Макаренка «Кров людська — не водиця» , «Дмитро Горицвіт», «Люди не все знають»

Лошков Ю. И. Увеселительные сады в Харькове (1850 – 1870-е гг.).
Овчарова С. В., Овчаров В. С. Формування навичок творчого мислення бандуриста-виконавця (на прикладі аналізу творів для бандури Валентини Мартинюк)
Рудь П. В. Симфонія для мішаного хору a cappella на слова Г. Сковороди «Узнай себе» Олександра Щетинського: оновлення української хорової традиції
Sukhlenko I. Performance technique as a style-forming factor of Glenn Gould’s creativity


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2016 р.