СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №5, 2016 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Босий І. М. Ергономічний чинник у проектуванні меблів-трансформерів
Жердев В. В. Церковь cвятого Александра Невского в Копенгагене: художественно-архитектурные особенности
Загайська Д. Л. Співвідношення символу та метафори, алегорії, образу, знаку як засобів художньої виразності
Ісмайлова М. С. Шрифт як основний засіб формоутворення візуально-образної мови типографіки в дизайні поліграфічної рекламної продукції періоду раннього модернізму
Кривуц С. В., Катріченко К. О. Дизайн-організація міського простору для осіб із обмеженими фізичними можливостями
Павельчук І. А. Ідея синтезу мистецтв як історико-культурне підґрунтя концептуальних засад постімпресіонізму
Пилипенко І. Я. Методика викладання Л. Ю. Крамаренка в майстерні монументального живопису Української академії мистецтва
Спасскова О. П. Своєрідність інтерпретації образу Майстра в циклі офортів В. Г. Єфименка до роману М. О. Булгакова «Майстер і Маргарита»
Шандренко О. М. Візуальна трансформація моделей одягу засобами графічного редактора Adobe Photoshop

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Волошенко В. О. Художній метал в архітектурному просторі Львова останньої третини ХХ — початку ХХІ століття
Шепеть Т. М. Проблематика постмодерних естампів 1990 – 2010-х років

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Косенко Г. Г. Тембровое амплуа инструмента как категория музыкальной органологии: аспекты методологических подходов
Миславський В. Н. Становлення анімації в українському кінематографі 1927 – 1930-х років

Осипенко В. В., Шишкіна О. А. Творчість дівочого гурту «Слобожаночка» Харківського вищого коледжу мистецтв у контексті сучасного виконавського фольклоризму

Тарасов В. В. Візуальна публіцистика як джерело історії повсякдення «переміщених осіб» (Західна Німеччина, 1946 – 1947)
Qiao Sh., Olenina O. Modern approaches in designing of children`s playgrounds in the context of development of the recreation industry
Черная Е. Б. «Звуковой образ фортепиано» в авторском стиле А. Караманова


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2016 р.