СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №2, 2014 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


Теорія та історія дизайну

Григорьева М. Б. Проектные методы формирования этно-образа в интерьере (на примере ресторанов национальной кухни).
Звенигородский Л. А., Борзенкова А.В. Инновационные процессы в дизайне.
Иващенко И. И. Историография графического языка экологического направления в дизайне второй половины XX – начала XXI века.
Кадурина А. О. Феноменологический уровень восприятия архитектурно-художественной среды (на примере Пассажа в Одессе).
Миргородская Н. В. Ироничный и игровой подтекст в современной иллюстрации моды.
Мирошниченко Ю. С. Типографіка електронних видань: скерування естетичних орієнтирів.
Питель І. В. Дизайн рекламних календарів, ігровий аспект.
Скляренко Н. В. Інтерактивність як принцип організації дизайн-системи (на прикладі об'єктів зовнішньої реклами).
Титаренко Н. В. Проблематика наукового дослідження графічного дизайну в Україні.
Целуйко Ф. В. Сучасна поліграфія та екологія в контексті розвитку графічного дізайну.
Чуєва О. В. Графічні та  конструктивні складові у проектуванні пакувань.
Чупріна Н. В., Остапенко Т.М. Еклектизм як засіб формування модних тенденцій в сучасній індустрії моди.

Теорія та історія мистецтва

Быкова Е. Н., Кириченко О.М. Концепции творческого формообразования в стиле модерн.
Зіненко Т. М. Проблемологічне поле симпозіумів художньої кераміки у системі наукового знання.
Іванишин Н. М. Аксіологічність графічного мистецтва Ярослави Музики (пошуки засобів вираження та самоідентифікації).
Котова О. О. Культуротворчі інтенції українського мистецького нонконформізму в світовому контексті 60-80-х рр. ХХ ст.
Ламонова О. В. Лінорити і рисунки Олексія Фіщенка в контексті української графіки 1970-1980-х рр. Мельникова У. П. Виставка «Українська книжкова графіка» 1929 року.
Одрехівський Р. В. Сакральне різьблення по дереву в Галичині ХІХ – першої половини ХХ століть як феномен художньої культури України.
Пасічник Л. В. Діяльність ювелірного дому «Дюльбер» в контексті розвитку сучасного ювелірного мистецтва України: історія, творчість, художнє спрямування . Резнік О. Л. Досвід театралізації дійства: зміна функціонального поля сценографії України в кінці ХХ століття.
Чернов Д. В. Структура пространства и времени в живописном произведении.
Якимова О. О. Процес творення українського стилю на території Східної Галичини у першій половині ХХ ст.: ключові персоналії.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2014 р.