ГОРБАТЕНКО
Людмила Павлівна

доцент, кандидат
мистецтвознавства,
член Спілки художників
України

Закінчила аспірантуру ХДАДМ, захистила дисертацію, та одержала звання кандидата мистецтвознавства зі спеціальності образотворче мистецтво. Впровадила результати дисертаційної роботи «Світлотональна палітра у станковому живопису» в навчальний процес під час проведення практичних занять з дисципліни «Кольорознавство» для студентів 1-го курсу напрям підготовки 6.020207 «Дизайн». Має більше 30 наукових публікацій у виданнях міст: Полтави, Харкова, Києва, Сімферополя, Москви, Санкт-Петербургу, Пермі.