СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №3, 2016 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


Власюк О. П. Виховний потенціал народного мистецтва та його засобів у професійній підготовці майбутніх художників
Галушка О. О. Дизайн-екологічна експертиза промислових (технічних) виробів
Зотов Д. І. Проблематика початкового етапу розвитку саксофона як інноваційного інструмента європейського музичного мистецтва
Каменський В. І. Містобудівна композиція міст стародавнього світу (на прикладі міст Давнього Єгипту та Шумеру)
Коновалова И. Ю. Вербальные тексты композиторов ХХ века в семиосфере музыкальной культуры
Косенко Г. Г. Формирование тембрового амплуа альта в квартетном творчестве композиторов ХХ столетия
Кривуц С. В., Катріченко К. О. Засоби організації території парків на основі принципів універсального дизайну
Кукіль Л. Л. Маскарон як елемент архітектурно-декоративної пластики Львова
Кукош Ю. С. Розробка рекомендацій зі створення шкільного одягу
Кулешов Р. Н. Неомифологический дискурс видеоигр: семантика изобразительных инвариантов
Логінський Я. В. РРемінісценції краківської малярської школи у творчій та педагогічній практиці Василя Забашти
Медведева А. О., Солобай П. А. Проблема адаптации и сохранения архитектурной среды города Харькова
Фисун М. Н. Соул в контексте терминологических и феноменологических поисков музыковедения второй половины ХХ — начала ХХІ века
Чурсін О. В. Творчість В. І. Зарубіна в контексті загальноєвропейських тенденцій неоромантизму початку ХХ століття