СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №4, 2015 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


Розділ 1.

Брижаченко Н. С. Мультимедійний принцип формування інтерактивного предметно-просторового середовища.

Баньковська А. К. Особливості меблювання та декорування українського традиційного житловогопростору.

Кулешов Р. Н. Семиотика виртуальной реальности видеоигр в антропологическом контексте.
Соболєв О. В. Історичні аспекти становлення інформаційного дизайну.

Розділ 2.

Бермес І. Л. Наукові горизонти музикознавчої спадщини Романа Кухаря.
Дядюх-Богатько Н. Й. Майстри вітчизняної типографіки XVII–XVIII  ст. (оптичні ілюзії в поезії).
Жерздев А. В. Лютня: истоки, период расцвета и дальнейшие модификации инструмента.
Куртбединова Л. Т. Народно-национальная основа стилистики струнного квартета «Памяти Бекира Чобан-заде» М. Халитовой.
Ляхович А. В. Рахманінов та американська розважальна музика.
Малецька І. В. Формування креативних якостей студентів-філологів під час наукової роботи.
Мужчиль В. С. Акустическая структура звукообразования в инструментоведении и инструментовке.
Овчар О. П. Роль Франца Кучери у формуванні культурного простору Харкова 1890–1911 років.
Половна-Васильєва О. А. Літографії В. М. Іванова-Ахметова в контексті графічного мистецтва Києва.
Присталов И. К. Вокально-методические принципы в свете «Теории энергетического равновесия в исполнительском искусстве».
Рум’янцева А. Ю. Діяльність Н. С. Радченко в контексті соціокультурного розвитку України 40–70-х рр. ХХ століття.
Сотник Л. І. Рисунок складок і фігури в одязі
Станичнов О. О. Особливості автопортретів митців польської сецесії.
Тан Ч. Оперный Алеко: к вопросу эволюции оперно-сценического амплуа.
Хананаєв С. В. Шляхи формування мовної інтерпретації художнього образу музичного твору.
Храмова-Баранова О. Л. Особливості становлення національного стилю в українському мистецтві на початку XX ст.
Ященко І. А. Принципи позиційної аплікатури у грі на лівій клавіатурі баяна.