PUBLICATIONS OF BULLETIN OF KSADA

Issue #8, 2015 р.
View/download publications in pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Будяк В. В. Колористичні та орнаментально-декоративні прийоми «гламуризації» одягу та доповнень до нього
Глебова Т. А. Трансформация пластического образа человека в контексте эволюции философско-эстетической трактовки тела в парадигме классического искусства
Гоголь В. Д. Атракційна скульптура як особлива форма вираження в пластичному мистецтві проблеми типології)
Ламонова О. В. Олександр Івахненко ― ілюстратор російської класики
Попович К. М. Літографії В. М. Іванова-Ахметова у контексті графічного мистецтва Києва

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Мельникова У. П. Художньо-естетичні пошуки першої третини ХХ століття в Україні
Мотиль Р. Я. До історії української народної кераміки середини ХХ — початку ХХІ століття
Назарчук М. В. Типологія творів народного ткацтва Волинського Полісся ХIХ — першої третини ХХ століття: вбрання
Приймак Х. П. Народне декоративно-ужиткове мистецтво Сокальщини 2 пол. XIX — 1 пол. XX ст. у порубіжній зоні в контексті соціально-економічних і суспільно політичних чинників
Якимчук О. В., Артеменко М. П., Фефелов А. О. Візуальна складова екранізованого образу Кощія Безсмертного

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Васильєва Л. А., Проценко О. П. Морально-імперативний дискурс реклами у літературно-художній творчості
Дудник М. Г. Инновационные игры в методах генерирования идей
Коваленко Ю. Б. Атрактивно-гносеологічні чинники репрезентації людей з особливими потребами на сучасному екрані
Костогрыз С. А. Влияние инструментализма на специфику интонационной жанровости в композиторском творчестве для балалайки
Кригін О. І. Значення діяльності А. Сеговії в контексті еволюції мистецтва фламенко ХХ ст.: традиції і новації
Миславський В. Н. Побутові фільми в українському кінематографі 1927–1930-х років
Муединов Д. М. Микрохроматика в истории исполнительства на духовых инструментах
Олійник Н. П. Захисні дії в купальській обрядовості українців Харківсько-Бєлгородської етноконтактної зони (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій)
Потоцька О. В. Типологія інтерпретаційного мислення у працях дослідників: до питання постановки проблеми
Присталов И. К., Петренко И. А. Принципы пианистической свободы в свете «Теории энергетического равновесия в исполнительском искусстве»
Шумська Я. І.Міжнародні фестивалі перформансу: виникнення, співпраця та мистецький взаємообмін


Return to the catalogue of issues (2015)