I

PUBLICATIONS OF BULLETIN OF KSADA

Issue #3, 2013
View/download pbulications in pdf


ДИЗАЙН І ДИЗАЙН-ОСВІТА

Борисов Ю. Б. Перспективи розвитку спілки дизайнерів України в контексті становлення національного дизайну.
Васіна О. В. До питання формування понятійно-термінологічного апарату в сучасному дизайні.
Карпенко О. О. Соціальна складова екологічних рішень в автомобільному дизайні.
Маренич Н. А. Відеогра – мистецтво на стику постмодернізму та постпостмодернізму.
Пономаренко Н. С. Микола Дем'ян – творець закарпатського книжкового дизайну.
Пригодін М. Д., Грищенко Т. М. Творча діяльність студентів у формуванні художньо-естетичних аспектів.
Рубцов А. Л., Бойчук О. В., Голобородько В. М., Свірко В. О. Національна нормативна база з дизайну та ергономіки в контексті дизайнерської освіти України.
Сілко Г. Г. Національна символіка як частина візуальної презентації країн під час спортивних мегазаходів.
Сухорукова Л. А. Специфіка творчого процесу створення музичних кліпів з елементами 3D-анімації.
Тихонюк О. В. Папір як формотворчий матеріал в проектній діяльності студентів кафедри графічного дизайну.
Хоменко М. А. Основные этапы истории развития проектной графики применительно к сфере промышленного дизайна.
Чирва А. Ю. Визначення підходів мистецтвознавчого аналізу об'єктів актуального, перспективного дизайну та  «дизайну майбутнього».
Чирва О. Ч. Педагогічний дизайн як стратегія становлення проектної культури дизайнера.
Яремчук О. М. Когда "технэ" перестало быть искусством. Часть 1. Доантичный и античный мир.

ДИЗАЙН ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Брижаченко Н. С. Класифікація музейно-експозиційних просторів, організованих за допомогою використання інтерактивних технологій.
Вольська В. Б., Прусак В. Ф. Екологічний підхід у формуванні просторово-предметного середовища заглибленої та «зеленої»архітектури.
Вычегжанина Н. Ю. Организация офисного пространства как способ повышения продуктивности работы сотрудников.
Дудка С.-Р.О. Графо-аналітичне моделювання простору ресторанних комплексів.
Кохан Н.  М. Исследование структуры произведений ленд-арта.
Кузьма Б.І., Кузьма В.В. Сучасний стан та перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища.
Лагода О  М. Вітриністика як сучасна форма художньої репрезентації в індустрії моди.
Ляхова Н. Б. Время шляп.
Підлісна О. В. Прогностична модель формоутворення виробничого середовища.
Позняк А. Г. Основні фактори формування концепції дизайну інтер'єру магазина.
Прусак В. Ф., Пунда М. І. Сучасні підходи до застосування вітража в організації житлового середовища.
Трегуб Н. Є. Наноматеріали в дизайні меблів.
Христюк Ю. С. Аспекти взаємодії системи «дитина – дитяче середовище – громадський простір».

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ

Виноградов В. Монументальна пластика Ялти епохи модерну: від декоративізму до естетичного раціоналізму.
Гавронский В. П. Новые материалы и технологии, изменившие облик скульптуры ХХ века.
Калашникова Е. А. Особенности современного рекламного и авторского плаката.
Корж-Радько Л. А. Компаративний аналіз портретного живопису в українському мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Корнєв А. Ю. Постаті Богдана Хмельницького та Максима Кривоноса у живописі та графіці козацької доби.
Лубенский В.  И. О тоне в живописи, искусствоведах и художниках.
Майстренко-Вакуленко Ю. В. Основні тенденції становлення й розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII – початок ХХ століття).
Cич М. О. Особливості паркової скульптури та парків скульптур: світовий аспект.
Титаренко Н. В. Педагогічна діяльність Мойсея Фрадкіна в контексті перебудови художньої освіти в СРСР. 1960 –  1970.
Усенко Н. О. Харківські молодіжні фестивалі 2000-х як явище сучасного мистецького процесу.
Шуліка В. В. Володимирська-Чугуївська ікона Пресвятої Богородиці та її списки.
Ярошевич А. О. Графіка Алли Горської. У пошуках нової пластичної мови (1955 –  1965 рр.).


Return to the catalogue of issues (2013)