СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №2, 2019 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Білякович Л. М. Трансформація знакової системи гламуру в дизайні одягу ХХІ століття
Голобородько В. М., Лесняк В. І. Соціоекологічні аспекти графічного дизайну. Фактор впливовості візуальної мови
Єрмакова Т. С. Адаптація дітей з особливими освітніми потребами до умов інклюзивного середовища

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Береговська Х. О. Польсько-українська тематика в живописних серіях Василя Курилика: типологія образів і сюжетів
Бондарчук Я. В. Вплив релігійно-світоглядних чинників на організацію просторув будівлях найдавніших поселень Близького Сходу ХІ–VII тисячоліть до н. е.
Вежбовська Л. Р. Малевич і набіди: до специфіки ранньої творчості засновника супрематизму
Кара-Васильєва Т. В. Роль Києво-Лаврської ікономалярні в розвитку гаптування Флорівського монастиря ХVІІІ століття
Клименко  М. С. Символізм у ранній творчості Олександра Архипенка
Кусько К. С. Авторське ткане панно у творчості сучасних українських митців
Павельчук І. А. Пошуки сезаннізму в практиці Адальберта Ерделі 1930–1940-х років
Спасскова О. П. Сатиричне відображення теми тоталітарної влади в серії офортів В. Єфименка до роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
Хребтенко М. С. Прийоми зображення інкарнату в іконописі Лівобережної України та Київщини другої половини XVII — першої половини XVIII століття

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Каменєва А. С. Жанр молитви в хоровій творчості Михайла Шуха (на прикладі духовного концерту «Откровения блаженнаго Иеронима»

РЕЦЕНЗІЇ НА ТВОРИ МИСТЕЦТВА

Патлань Ю. В. Українське ікономалярство слободи Борисівка вперше представлено в Україні


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2019 р.