СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №3, 2015 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Bilyy V.  D. Decorative possibilities of carved wood in interior design solutions (on an example of Kosiv artist S.  Bzunko).
Коваль Л.  М. Загальні композиційні тенденції в світловому дизайні предметно-просторового середовища засобами LED-технологій.
Левкович Н.  Я. Образ Храму в єврейському декоративно-ужитковому мистецтві Галичини XVIII — першої третини ХХ ст.
Лейман А.  С, Мироненко Н.  Г. Функціональна спеціалізація тематичних парків світу.
Сьомкін В.  В. Дизайн як соціально-культурна категорія.
Чупріна Н.  В., Яценко Н.  В. Сasual як провідний стильовий напрям у сучасній індустрії моди.

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Кравченко М.  Я. Особливості становлення мистецтва авторської прикраси в країнах Східної Європи 1970-2000-х рр.: творчі пошуки, персоналії.
Красовська І.  В. Роль та місце весільних чинів у весіллі Сокирянщини (90-ті рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.).
Лесів А.  П. Символіка жестів Юди Іскаріота в іконографії «Тайної вечері» та  «Поцілунку Юди» в українському малярстві XV–XVIII ст.

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бортник К.  В. Проблема культурного діалогу на прикладі опанування харківськими артистами балету класичною іспанською хореографією.
Бреславець Г.  М. Реконструкція фольклорного тексту в музиці та її роль у сучасному культурному просторі.
Machulin L.  I. The role of de-communization and commemoration (immortalization) in the formation of the worldview of the post-Soviet individual.
Мізяк В.  Д. «Гамлет» В.  Шекспіра на Харківській сцені (1956) у контексті культури постсталінізму.
Обейд Р. Философско-эстетические рефлексии Питера Брука в инсценировке трагедий У.  Шекспира «Гамлет» и  «Король Лир».
Питлюк-Смеречинська О.  Д., Скаканді Ю.  Ю. Психолого-педагогічні особливості впливу живопису на процеси самовираження особистості.
Роготченко О.  О. Соціокультурне тло 1945–1960-х років Радянської України як модель нищення вільної думки.
Романова А.  В. Принципи імпровізаційної організації виконавського процесу в романтичному репертуарі (на прикладі музики Шумана та Скрябіна).
Тополевський В.  Ю. Педагогічна позиція як гарант розвитку творчої індивідуальності актора.
Черкасова Н.  О. Українські телеканали як важливий механізм підтримки національного кінематографа.
Шемет Л.  В. Традиційні народні музичні інструменти українців у контексті професійного академічного мистецтва.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2015 р.