СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №2, 2015 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Білоус Ю. О. Види руху як складова формування експозиційного середовища сучасних мистецьких центрів.
Горбатенко Л. П. Проблема гармонізації кольору у навчальному курсі «Кольорознавство».
Дудка С.-Р. О. Ергодизайнерські вимоги до меблів ресторанного комплексу.
Кривуц С. В., Бондаренко В. В. Европейские тенденции в дизайне специализированных магазинов КНР.
Матвіюк О. В. Універсалізація просторів як основний вектор розвитку університетських бібліотек в європейському соціокультурному вимірі.
Mohova K. S., Tregub N. E. Light scenario by means of OLED-technologies in formation of the object-spatial environment of shopping and ofce centre AVE PLAZA in Kharkiv.
Павлович О. В. Екслібриси Ярослава Омеляна у контексті мистецтва Тернополя.
Палаев М. А., Вергунов С. В. Классификация средств защиты велосипедиста с точки зрения промышленного дизайна.
Педан І. В. Колаж в арт-дизайні: становлення та художні особливості.
Радомська В. Р., Бакусевич Т. О. Позиціонування принципів оптичних ілюзій у сакральних стінописах Модеста Сосенка (1875–1920).
Сафонова Т. Р. Сучасне використання фрагментів архітектури в міському середовищі.
Сошинський О. І. Комплекс засобів дизайну в контексті мерчандайзингу — мистецтва торгівлі.
Хорунжа Г. В. Класифікація орнаментальних мотивів та композиційні принципи декорування в архітектурі Східної Галичини кінця XVI — першої половини XVIII ст.
Чуприна Н. В., Байрамова Х. М. Характеристика основных стилевых направлений индустрии моды, отражающих проблемы кризиса потребления.

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Гілязова Н. М. Іконографічний репертуар храмових вітражів Івано-Франківщини кінця XX — поч. XXІ ст.: зображення ангелів, агіографічні образи та алегоричні сюжети.
Лесів А. П. Іконографічні особливості зображення Юди Іскаріота в сцені «Поцілунок Юди» в українському малярстві XV–XVIII ст.
Скринник-Миська Д. М. Cистемно-історичний аналіз історії мистецтва: періодизація художнього процесу у теорії А. Данто.
Бабій Н. П. Іконографічні джерела до вивчення музики бароко на теренах Івано-Франківщини.
Воскобойнікова Ю. В. Інтерпретація одноголосних піснеспівів: комплексний підхід.
Пономарьова Г. Ф. Формування здорового способу життя сучасної особистості: реалії та перспективи.
Романова А. В. Вікові етапи сучасної фортепіанної педагогіки (на прикладі методів О. Д. Орлової, В. І. Барбер, І. М. Рябова).
Туркаві Мухаммад. Геополітичні особливості розвитку медіакультури арабських країн в умовах глобалізації.
Хом'якова О. В. Культурна компетенція у вищій освіті як предмет наукового дискурсу.
Яковець І. О. Морфологічна модель культури.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2015 р.