СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №1, 2015 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Вавренчук І. А. Опера-хвилинка «Ноктюрн» Миколи Лисенка (ескіз української музичної сецесії).
Гордин Л. Я., Проценко О. П. Искусство в транслировании морально ценного.
Кириченко О. М., Баранова А. Г. Отделка как средство создания зрительных иллюзий в одежде.
Король Н. Я. Народні традиції у промисловому виробництві дитячого одягу в Україні: мистецька цінність стилістичних інтерпретацій.
Ламонова О. В. Ілюстрації Івана Селіванова до «Слова про Ігорів похід»  (1972).
Оболенская М. М. Французский национальный стиль как объект музыковедческого анализа.
Радомський М. Т. До питань термінології вітражної справи.
Северин В. Д. Выставочный дизайн: информационно-коммуникативная специфика.
Сьомкін В. В. Структурна модель рекламної діяльності.
Струмінська Т. В. Стиль «романтизм» і його особливості в орнаментах текстильних виробів.
Цяо Шубей, Кривуц С. В. Принципы дизайн-организации игрового пространства детских площадок для детей-инвалидов.
Шумакова С. Н. Харьковская творческая мастерская циркового искусства: типология постановочных тенденций.
Яркина И. Ю. Идеология и творчество создателей стиля funk.

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Артеменко А. П. Портрет политического оппонента в сюжете украинской иконы ХVI–XVII вв.
Більдер Н. Т. Досвід спільної діяльності професійних митців і народних майстрів на базі артільних виробництв в Україні на початку ХХ ст.
Поліха Л. Я. Репрезентативність класицизму та реалізму в дизайні періодичних видань Закарпаття 1919–1944 рр.
Рижова О. О. Європейська релігійна картина як джерело іконографії Лаврського та Київського іконопису XVIII століття.
Ричков П. А., Смолінська О. Е. Церква Іоанна Предтечі у селі Забороль: спроба реновації та проблема морфологічної автентичності.
Сидоренко В. Д. Культурний герой у візуальному мистецтві доби Просвітництва (стаття перша).
Титаренко Н. В. Офорт в творчості Василя Єрмілова.
Ткачук С.  І. Владислав Галімський — український художник, пейзажист, педагог.
Хао Сяо Хуа. Портретная живопись Китая Х — первой половины XVII вв.: особенности развития, место портрета в иерархии жанров.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2015 р.