СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №8, 2014 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Ван Цзо. Слобожанская традиция украинского солоспива (на примере вокального цикла П. Гайдамаки «Мелодии»).
Герман Є. С. Виставки Ель Лисицького та авангардний експозиційний дизайн як прототипи сучасного кураторства.
Жалєйко Д. М. Три погляди та три прочитання: порівняльний аналіз виконавських версій фортепіанного циклу «Кітч-музика» В. Сильвестрова.
Радомська В. Р., Мікічура Н. В. Формування предметного середовища книжкових салонів.
Сандік О. П. Чинники формоутворення об'єктів дизайну зеленого туризму Півдня України.
Тобілевич Г. М. Декоративна скульптурна пластика в урбаністичному середовищі: сучасний досвід зарубіжжя.
Тополевський В. Ю. Формування світогляду у майбутніх акторів.
Юрченко І. А. Спеціальні підходи та методи формотворення дизайн-об'єктів на основі етнокультурних традицій.

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Білан І. С. Церковне малярство Юрія Магалевського.
Гончаренко А. О. Комунікативна функція «історичної пам'яті» в українській монументальній скульптурі 1990-х — 2000-х рр.
Костко Я. С. Типологія скульптурного мотиву атланта в архітектурі Львова другої половини XІХ — початку ХХ століття.
Кравченко М. Я. Мистецькі тенденції авторських прикрас в Україні останньої третини ХХ — початку ХХІ століття.
Оленина О. Ю. Венеціанська бієнале як соціокультурний та художній проект (на прикладі 52-ї Венеціанської бієнале).
Опалєв М. Л., Саввіна К. С. Етапи розвитку анімованої типографіки в моушн-дизайні.
Проценко О. П. Поступок в системе морально-правовой и эстетической императивности.
Соколюк Л. Д., Чурсін О. В. Пленерна традиція та її регіональні особливості в українському пейзажі (1920–1940-і рр.).
Туркаві М. Документальне кіно: історія питання.
Ярова В. С. Ліногравюри Віталія Лєнчина: сторінками історії харківської графічної школи ХХ століття.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2014 р.