СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №01, 2011 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН

Білик А. А. Традиції вітчизняної анімації крізь призму створення мультфільмів студентами-дизайнерами.
Вергунов С. В. Роль и место дизайнера в процессе создания промышленных изделий на основе 3d-модели. Часть 3. Семантика этапов.
Дергай В. Ю., Мироненко В. П. Эволюция формирования школьной формы для условий сельской местности.
Косенко О. І. Аналіз графічних матеріалів для проведення структурного аналізу костюму у художній системі формоутворення "колекція".
Кулішов М. В. Ерго-дизайнерські принципи гуманізації середовища видовищних та спортивно-оздоровчих комплексів для інвалідів.
Лифар-Чавченко А. О. Індивідуально-концептуальне тлумачення кольору в дизайні одягу.
Мироненко В. П.,Кодацкая В. О. Футуризм в дизайне одежды.
Погорельчук В. А. Актуальні тенденції в проектуванні сучасної освітлювальної техніки (аналіз виставок euroluce).
Поліха Л. Я. Вияв «мистецтва і ремесла» у дизайні календарів та журналів закарпаття початку XX століття.
Попова О. В. Проектна графіка як чинник реалізації професійної підготовки майбутніх дизайнерів.
Пригодін М. Д. Біонічний екодизайн і екологічні аспекти при проектуванні промислових виробів.
Сбитнева Н. Ф. Междисциплинарные связи графического дизайна.
Скиндер Я., Мироненко В. П. Исторические предпосылки формирования понятия «мобильная архитектура».
Трегуб Н. Е. Образ и язык этно-дизайна мебели.
Франків Р. Б., Лисенко О. Ю. Адаптивність та інформаційність як основоположні категорії сучасного дизайну. Співіснування та взаємодія.
Храмова-Баранова О. Л. Деякі сторінки історії становлення сертифікації від клейма і торгової марки.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Абизов В. А., Грищенко В. В. Основні чинники, що визначають розвиток сучасного плакату.
Бесага М. Я. Іван Остафійчук, діалог із квітами.
Жердев В.В. Храм Св. Марии магдалины в Веймаре — православный памятник сквозь призму творчества немецких мастеров.
Жукова О. В. Мистецтво побудови експозицій ансамблевих музеїв в Україні (на прикладі музею Чинадіївського замку).
Золотухина Н. А. Природа как источник вдохновения в акварелях Л. Г. Кушнеревой.
Лазарєва Л.М. Художня комунікація та її особливості в сучасному інтернет-просторі.
Ламонова О. В. Дві «Енеїди».
Лолина Н. А. Основные тендениции формирования творческой личности в современной художественной культуре.
Лубенский В. И. Форма и образ в картине «Освобождение Л. Толстого».
Петровська Ю. Р. Тадеуш Блотницький – львівський скульптор-монументаліст, викладач львівської політехніки.
Погорєлов В. В. Тілесність людини як категорія сучасної художньої культури.
Полтавець-Гуйда О. В. Загальний тон в живописі.
Соколюк Л. Д. Конструктивизм в зеркале украинской художественной критики 1920 – 1930-х годов.
Станіславська К. І. Особливості флешмобу як мистецько-видовищної форми сучасності.
Хижинський В. В. Становлення львівської школи професійної кераміки (1940 – 1960-ті рр.).
Шевчук В. Г. Неовизантизм Михаила Бойчука.
Шулика В. В. Храм Святителя Феодосия Черниговского в с. Михайловка.
Юрчишин Г. Особистість митця–педагога як творця та носія регіонального мистецтва України.
Яковець І. О. Музейна експозиція: основні поняття та методи побудови.
Янішевська Н. Філософія орнаменту.

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Бесшапошникова Т. В., Школьнік С. Я. Творчий пошук вчителя музичного мистецтва як складова його педагогічної діяльності.
Безручко О. В. Педагогічна і творча діяльність Г. В. Александрова у тридцятих роках ХХ ст.
Гладких А. В. Взаимодействие спецдисциплин в учебно-воспитательном процессе при подготовке артистов оркестра.
Зимогляд Н. Ю. Традиции педагогов-пианистов Киева середины ХХ века в контексте развития пианистической культуры Украины.
Коваленко І. П., Коваленко А. С. Студентське самоврядування як важливий чинник формування правової культури студентів.
Козак О. І. Еволюція наукових поглядів на  «конфлікт»: від соціологізації до психологізації.
Козеняшев Є. А. Музичне виховання в Стародавньому світі.
Комарницький А. С. Зв'язок теми умиління та Борисо-Глібського культу. Образ Страстної Богородиці в літературі.
Котляр Г. Є. Латинський реквієм в європейському культурному процесі.
Красовська Л. О. Музична виразність у вокальних творах.
Лазарєв С. Г. Електронна музика як форма художньої творчості.
Линник М. С. Н. Рубинштейн в воспоминаниях р. Геники.
Луговенко Т. Г. Дитяча танцювальна самодіяльність: генезис та розвиток.
Откидач В. М. Продюсер як дійова особа шоу-бізнесу.
Трубін-Леонофф В. П. Єдність диригентської і оркестрової творчості (соціально-психологічний аспект).


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2011 р.