СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ
У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №2, 2020 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

Білякович Л. М. Рокайльні мотиви в дизайні одягу кінця ХХ — початку ХХІ століття: образні та формально-конструктивні особливості інтерпретації.
Борисенко Д. В. Застосування адитивних технологій у дизайні одягу.
Міхєєва Л. Прийоми створення логотипів (на прикладі логотипів музичних колективів України)
Нечіпор С., Будняк А. Аспекти дизайн-проєктування жіночих суконь, виготовлених у техніці «ірландське мереживо».

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА, РЕСТАВРАЦІЯ

Артеменко Н.  А. «Сокрытое» и «явное» — две модели сакральной архитектуры Стамбула XVI–XVII веков.
Гавришкевич І.  С. Особливості яворівської художньої школи ремесел.
Павлова Т.  В. Особливості втілення теми провінційного хронотопу в пейзажному живописі України (кінець ХІХ — початок ХХ століття).
Тимошенко Н.  І. Григорій Ксьонз: дослідження біографії та портретного живопису художника.

МУЗИЧНЕ І СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВА

Башевська М. Л., Колеснікова М. Л., Поддуда І. А. Принципи культуровідповідності та полікультурності як засадничі інноваційні основи сучасної української музичної педагогіки.
Лебедев Е. С. Концерт для скрипки с оркестром С. Э. Борткевича: аспекты авторской интерпретации жанра
Марков Л. В. Хореографічне та музичне начала в сучасному балеті: співвідношення традиції та новації
Мішин В. Ю. Феномен мадригальної репрезентативності в «Lamento della Ninfa» Клаудіо Монтеверді
Польская  И. И. Камерный ансамбль ХХ века в зеркале семантических трансформаций
Tavakkol  Е. The specifics of orchestration in the composition Toward That Endless Plain, Concerto for Persian Ney and Orchestra by Reza Vali.
Тищик В. Другий концерт для баяна з оркестром А. Гайденка: авторська концепція в аспекті виконавської реалізації.
Хананаєв С. В., Хананаєва Г. В. Конвергентність сучасного творчого процесу (на прикладі української пародійної комічної опери «Як в далеку давнину» В. Мартинюк)
Zhang Jiaohua М. Features of piano intonement in the system of composer – performer – listener relations.