Засідання Вченої Ради ХДАДМ

27 листопада відбулось засідання Вченої Ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Першим обговорювалось питання присвоєння вчених звань: учений секретар Академії В.В. Турчин доповідав щодо атестаційних справ окремих викладачів.

В рамках порядку денного заслухали звіт про роботу аспірантури і докторантури в 2015 році в.о. завідувача аспірантури і докторантури І.В. Бондаренко та доповідь ректора В.Я. Даниленко про підсумки проведення Всеукраїнської науково-творчої акції «Мистецтво молодих»

.

Окрім вищезазначених питань в пункті «Різне» було зроблено оголошення про перейменування вул. Червонопрапорної та обговорення плану діяльності академії в рамках створення «туристичного центру» - вул. Мистецтв. Серед інших актуальних новин були:

  • інформація про підписання угоди між Академією та консульством Італії про відкриття Центру італійської культури на базі Академії;
  • результати роботи комісії Центрального комітету працівників освіти і науки з перевірки гуртожитків ВНЗ, за якими гуртожиток ХДАДМ був визнаний одним з кращих в місті;
  • призначення на громадських засадах відповідального за міжнародну навчальні програми – О.В. Гончар, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов.

Останнім був виступ проректора з науково-дослідної роботи, професора О.Ю. Оленіної, в якому був зроблений акцент на посилення зі сторони МОН України вимог щодо організації наукової діяльності ВНЗ.