«МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В УКРАЇНІ: МІЖ ЗДОБУТКАМИ ТА ВИКЛИКАМИ». Тематичний випуск наукового журналу «ВІСНИК Харківської державної академії дизайну і мистецтв», № 2 (2023)

Шановні колеги!

Цьогоріч виповнюється 40 років від часу заснування кафедри монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв (1983) — потужної мистецької школи, яку створювали відомі українські мистці. Вона виникла не на пустому місці, бо ґрунтувалася на глибоких мистецьких традиціях минулого та нових досягненнях світового мистецтва. Вихованці нашої кафедри здобувають ґрунтовну художню освіту та реалізують себе в різних мистецьких галузях, напрямках та техніках. Як монументалісти, вони створюють розписи, вітражі та мозаїки в храмах і громадських спорудах, так само як і опановують сучасну естетику муралів. Поряд з цим, сама галузь монументального мистецтва, яка естетично склалася ще в радянській парадигмі, все більше стикається з низкою сучасних викликів. Вони пов’язані зі змінами соціального замовлення, новим розумінням мистецьких завдань та сучасним естетичним осмисленням архітектурного середовища. Активне входження сучасного мистецтва та стріт-арту в міський простір також кидає виклик традиційним підходам, з яких сьогодні залишається актуальною хіба що галузь храмового малярства. Навіть, сама назва «монументальне мистецтво» все більше викликає питань та сумнівів фахівців, які вважають її анахронізмом. Більш того, серед абітурієнтів художніх вишів це словосполучення викликає непорозуміння і швидше відлякує їх, ніж приваблює. На цьому тлі виникають складні дискусії щодо заміни цього сталого визначення іншим, більш сучасним, але не менш масштабним за своїм охопленням усіх завдань нашої творчої галузі.

Означені питання актуалізують проблему визначення сучасної мистецької території того, що за традицією вважається галуззю монументального мистецтва зі всіма його номінаціями й художніми засадами. Нинішня міграція викладачів та студентів в умовах сучасної війни, розв’язаної РФ проти незалежної України, показала велике розмаїття регіональних мистецьких та освітніх традицій в цій царині, що стало віддзеркаленням історико-культурної самобутності окремих мистецьких центрів нашої країни. Це спонукає до діалогу між творчими школами заради усвідомлення різних досвідів й зосередження загальних зусиль на шляху нашого мистецького руху до Європейського Союзу.

Все це наштовхнуло редакцію «ВІСНИКА Харківської державної академії дизайну і мистецтв» зробити окремий тематичний випуск, присвячений осмисленню того стану, в якому опинилася ця мистецька галузь у творчості та мистецькій освіті різних регіонів України як з точки зору осмислення нашої спадщини й здобутків, так і нагальних сучасних проблем.

Отже, запрошуємо авторів надавати рукописи, пов’язані з наступними питаннями:
- теоретичні та методологічні аспекти становлення й проблематики монументального мистецтва в Україні в широкому світовому контексті та в усьому різноманітті видів, жанрів та технік цього виду мистецької творчості;
- історія регіональних мистецьких та освітніх шкіл монументального мистецтва, зокрема ХДАДМ, НАОМА, ЛНАМ та інших художніх освітніх закладів;
- монументальне мистецтво в галузі сакрального живопису;
- сучасні методики та підходи удосконалення й розвитку системи навчання студентів цьому фаху, досвід втілення освітніх концепцій, освітньо-професійних програм тощо;
- видатні постаті монументального мистецтва, їх доробок, авторські методи та послідовники;
- сучасні форми монументального мистецтва: номінації, тренди, автори;
- досвід реставрації пам’яток монументального живопису та храмового стінопису.

Пропонуємо також надавати свої спогади та мемуари мистців та педагогів, які в різні часи створювали школи монументального мистецтва. Особливе прохання для тих, хто має історичні світлини з життя майстерень монументального живопису українських вишів, курсових переглядів і захистів дипломів — надсилати ці раритетні матеріали для нашого видання. Зокрема, це стосується школи монументального живопису ХДАДМ. Ці матеріали ми представимо в окремому альбомному блоці, що буде свідченням нашого тривалого шляху та досвіду. Також пропонуємо подавати рецензії на наукові монографії з різних питань монументального мистецтва, сакрального стінопису та стріт-арту.

Попередні заявки на статті, рецензії, спогади, а також різні візуальні матеріали прошу надсилати на мою адресу: eugeny.kotlyar@gmail.com

Дедлайн подання всіх матеріалів до 30 червня 2023 р. Номер плануємо видати восени цього року.

Всі вимоги дивиться на нашому сайті:https://visnik.org.ua/10-submission.html

З повагою,

Євген Котляр,
головний редактор «ВІСНИКА ХДАДМ»,
професор кафедри монументального живопису ХДАДМ