ПЕРШІ ТАРАНУШЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ (2023)

14-15 квітня 2023 року відбулась Всеукраїнська наукова конференція кафедри теорії і історії мистецтв ХДАДМ ПЕРШІ ТАРАНУШЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ, присвячена актуальним питанням історії, теорії, художньої критики образотворчого мистецтва, а також практичним проблемам у фаховій галузі мистецтвознавства.

Ми щиро вдячні всім учасникам перших читань за важливі наукові теми і оригінальне їх розв’язання, плідну дискусію, фахові спостереження, робочу атмосферу та глибину досліджуваних тем.

Конференція об’єднала більш ніж 60 учасників з різних куточків України. До нас доєднались і науковці з Польщі (Варшавський університет, Музей короля Яна ІІІ у Вілянові) та Америки, зокрема в якості гостя - Юрія Янчишина, який є власником і старшим реставратором Period Furniture Conservation, LLC, Jersey City, NJ USA; членом АІС.

Сердечно дякуємо колегам з Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Харківської державної академії дизайну та мистецтв, Львівської національної академії мистецтв, Харківського художнього музею, Варшавського університету, Музею палацу короля Яна ІІІ у Вілянові, Дніпровського національного університету ім.О.Гончара, КЗ «ООМЦКМ», Національного музею «Київська картинна галерея», Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київського національного університету будівництва та архітектури, Київського національного університету культури і мистецтв, Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Рильського НAН України, НТУ «ХПІ», Національного художнього музею України за співпрацю та цікаві доповіді.

Бажаємо подальших наукових досягнень, внутрішньої стійкості, сил, творчого натхнення та Перемоги!