Кафедра «Дизайну тканин та одягу»
розпочинає новий набір до МАГІСТРАТУРИ

Кафедра «Дизайну тканин та одягу» ХДАДМрозпочала новий набір до МАГІСТРАТУРИ на ОПП "КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН" - диплом державного зразка, магістр дизайну, термін навчання 1 рік 4 місяці , початок занять у вересні 2023, навчання он-лайн. Гарант ОПП "КД" - доктор мистецтвознавства, професор Оксана Лагода.

Освітня програма орієнтована на розвиток дизайн-практик в індустрії моди, концептуальне формотворення, на весь спектр репрезентативних практик дизайну костюма та інноваційні технології сучасності. Виняткова роль відведена «Проектній концептуалістиці» в контексті загальносвітових тенденцій сталого розвитку та екологічної парадигми в художньо-проектній культурі.

Трансформативне формоутворення, комбінаторика, апсайклінг і кастомізація складають основу в розробці соціально-орієнтованих та екологічних дизайн-проектів. Метод імпресивного проектування сприяє реалізації самих неймовірних ідей, пов’язаних з переосмисленням традиційних текстильних технологій, можливостей цифрового друку і принтування в текстильному дизайні, їх трансформацію в авторських одягових арт-об’єктах, що сприяє опануванню студентами такого напрямку творчості як «костюмний енвайронмент».

https://t.me/conceptualdesign