Тематичний зміст ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дизайн»,
що відбудеться у Харківській державній академії дизайну і мистецтв 16–18 квітня 2019 р.


Зміст конкурсу у форматі .doc
Анкета учасника у форматі .doc

Тема олімпіади:

«МУЗИЧНИЙ ТВІР ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ АСОЦІАТИВНОГО ОБРАЗУ В ДИЗАЙНІ»

Мета олімпіади: виявлення та оцінка знань, умінь та рівня проектно-образного мислення ітворчої індивідуальності. Дане завдання орієнтоване на формування якісно нових творчихрішень, активізації і винахідливості студентів-дизайнерів різних спеціалізацій, збагачення їхпроектної культури, розширення світогляду з метою генерування оригінальних і перспективних новаторських дизайн-концепцій.

Контингент учасників: студенти, що навчаються у ВНЗ ІІІ та ІY рівнів акредитації заспеціалізаціями «Промисловий дизайн», «Графічний дизайн», «Дизайн середовища», «Дизайнархітектурного середовища», «Дизайн текстилю та одягу», «Дизайн меблів», «Декоративно-ужиткове мистецтво».
Методологічною основою завдань є проектний експеримент, у процесі якого учасники повинніу короткий час реалізувати ідейний задум з використанням засобів проектно-графічногомоделювання.

Представництво: не більше двох студентів від навчального закладу.

Обов’язково! Оргкомітети І туру Олімпіади з Дизайну повинні надіслати анкети – заявкиучасників ІІ туру Олімпіади не пізніше 31 березня 2019 р. для забезпечення студентівмісцем проживання. В разі відрядженнясупроводжуючих викладачів, обов’язковонадіслати інформацію для забезпечення їх місцем проживання.

Програма Олімпіади :
1 етап
16 квітня, вівторок

9.00–11.00 - реєстрація учасників Олімпіади та їх поселення;
12.00–14.00 – виконання першого завдання;
15.00–17.00 – завершення виконання першого графічного завдання.

Завдання виконується у два етапи.

Зміст 1 етапу.
Виконати на базі музичного твору, згідно заданої теми, графічну композицію. В її рішеннімає знайти відображення характер композиції музичного твору та розкрито (встановлено)асоціативний зв'язок із темою завдання. Рішення композиції припускає використання не більше двох хроматичних кольорів. Завдання виконується на модулі А3 у наступному вигляді:
виконання абстрактної графічної композиції,
анотація до графічної частини.
Матеріали:цупкий папір формату А3, олівець, лінер, туш, гуаш тощо

2 етап
17 квітня, середа

9.00–14.00 – виконання другого завдання;
14.00–15.00 – підготовка експозиції робіт.
15.00–17.00 – робота журі.

Зміст 2 етапу.
На основі графічного рішення, виконати об’ємно-просторову композицію на задану темуу вигляді макету. Його рішення має передавати композиційну структуру музичного твору тавідповідати темі завдання. Композиція має базуватися на загальних принципах об`ємно-просторової структури тапредставляти тримірну інтерпретацію площинної структури. Рішення композиції припускаєвикористання не більше двох хроматичних кольорів. Завдання виконується на модулі А3 із поданням письмового обґрунтування проектноїконцепції об’єкту. Матеріали: цупкий папір формату А3, кольоровий цупкий папір, макетний ніж, олівець,рапідограф, ролер, туш, гуаш, клей. Критерії оцінювання робіт:
відповідність виконаної роботи темі завдання;
відповідність вибору графічних засобів оптимальному розкриттюхудожнього задуму композиції;
оригінальність художньо-образного рішення;
виразність передачі розвитку структури в об’ємно-просторовій композиції;
професійний рівень виконання завдання: вміння компонувати складові завдання на форматі, якість графічної подачі, якість макетування, грамотність принаписанні концепції;
ступінь виявлення у художньо-образному рішенні асоціативного зв’язку зхарактером музичного твору, що надається.

Кожне завдання оцінюється за 10-ти бальною шкалою.

Журі Олімпіади підсумовує бали учасника за сумою двох завдань.

Робота над завданнями ведеться під наглядом провідних викладачів кафедри «Дизайн» ХДАДМ.

18 квітня, четвер 13.00–14.00 – нагородження переможців.

Видатки на проїзд та проживання учасників Олімпіади за рахунок ЗВО, що направляє студентів

Відповідальний секретар Оргкомітету: Северин Віктор Дмитрович тел.050-40-222-66

Поселення: Семенова Катерина Володимирівна тел. 067 95 00 362 Каб. 102 (ІІ корпус)

Адреса: м. Харків, вул. Мистецтв 8.Проїзд до станції метро «Пушкінська» або «Архітектора Бекетова»