Тематичний зміст ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дизайн»,
що відбудеться у Харківській державній академії дизайну і мистецтв 21-23 квітня 2020 р.


Зміст конкурсу у форматі .doc
Анкета учасника у форматі .doc

Тема олімпіади:

«ВІЗІЯ МІСТА: СУЧАСНИЙ ОБРАЗ – ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ»

Мета олімпіади: виявлення та оцінка знань, умінь та рівня проектно-образного мислення і творчої індивідуальності. Дане завдання орієнтоване на формування нових творчих рішень, активізації і винахідливості студентів-дизайнерів різних спеціалізацій, збагачення їх проектної культури, розширення світогляду з метою генерування оригінальних і перспективних авторських дизайн-концепцій.

Контингент учасників: студенти, що навчаються у ВНЗ ІІІ та ІY рівнів акредитації за спеціалізаціями «Промисловий дизайн», «Графічний дизайн», «Дизайн середовища», «Дизайн архітектурного середовища», «Дизайн текстилю та одягу», «Дизайн меблів», «Декоративно-ужиткове мистецтво».
завдання є авторська концепція, сутність якої кожен учасник формулює індивідуально і розкриває засобами проектно-графічного моделювання у заданому форматі.

Представництво: не більше двох студентів від навчального закладу.

Обов'язково! Оргкомітети І туру Олімпіади з Дизайну повинні надіслати анкети – заявки учасників ІІ туру Олімпіади не пізніше 31 березня 2020 р. для забезпечення студентів місцем проживання.
В разі відрядження супроводжуючих викладачів, обов'язково надіслати інформацію для забезпечення їх місцем проживання.


Програма Олімпіади :
1 етап
21 квітня, вівторок

9.00–11.00 - реєстрація учасників Олімпіади та їх поселення;
12.00–14.00 – виконання першого завдання;
15.00–17.00 – завершення виконання першого графічного завдання.

Завдання виконується у два етапи.

Зміст 1 етапу
Визначити 3-5 характеристик, що відбивають ідентичність міста та які стануть основою авторської проектної концепції. В процесі творчого експерименту виконати згідно заданої теми, графічну композицію, яка розкриває зміст концепції. В роботі мають знайти відбиття візії сучасного міста на рівні художньо-образного рішення, відповідно до теми завдання.
Завдання виконується на модулі А3 із поданням письмового обґрунтування проектної концепції об'єкту.
Рішення композиції припускає використання не більше двох хроматичних кольорів.
Завдання виконується на модулі А3 у наступному вигляді:
виконання графічної композиції,
анотація до графічної частини.
Матеріали: цупкий папір формату А3, олівець, лінер, туш, гуаш тощо

2 етап
22 квітня, середа

9.00–14.00 – виконання другого завдання;
14.00–15.00 – підготовка експозиції робіт.
15.00–16.00 – робота журі.

Зміст 2 етапу
На основі графічного рішення, виконати об'ємно-просторову композицію на задану тему у вигляді макету. Рішення має передавати задум автора в об'ємно-просторовій організації об'єкту та відповідати темі завдання.
Композиція має базуватися на загальних принципах побудови об`ємно-просторової структури та представляти тримірну інтерпретацію площинної структури. Рішення композиції припускає використання не більше двох хроматичних кольорів.
Завдання виконується на модулі А3 із поданням письмового обґрунтування проектної концепції об'єкту.

Матеріали: цупкий папір формату А3, кольоровий цупкий папір, макетний ніж, олівець, рапідограф, ролер, туш, гуаш, клей, маркер.

Критерії оцінювання робіт:
відповідність виконаної роботи темі завдання;
відповідність вибору графічних засобів оптимальному розкриттюхудожнього задуму композиції;
оригінальність художньо-образного рішення;
виразність передачі розвитку структури в об’ємно-просторовій композиції;
професійний рівень виконання завдання: вміння компонувати складові завдання на форматі, якість графічної подачі, якість макетування, грамотність принаписанні концепції;
ступінь виявлення у художньо-образному рішенні асоціативного зв’язку зхарактером музичного твору, що надається.

Кожне завдання оцінюється за 10-ти бальною шкалою.

Журі Олімпіади підсумовує бали учасника за сумою двох завдань.

Робота над завданнями ведеться під наглядом провідних викладачів кафедри «Дизайн» ХДАДМ.

23 квітня, четвер
13.00–14.00 – нагородження переможців.

Оргкомітет

Видатки на проїзд та проживання учасників Олімпіади за рахунок ЗВО, що направляє студентів

Відповідальний секретар Оргкомітету: Северин Віктор Дмитрович тел. 050-40-222-66

Поселення: Семенова Катерина Володимирівн тел. 067 95 00 362 Каб. 102 (ІІ корпус)

Адреса: м. Харків, вул.. Мистецтв 8.
Проїзд до станції метро «Пушкінська» або «Архітектора Бекетова».