ДАТИ ЗАХИСТІВ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Захисти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

«Промисловий дизайн», «Графічний дизайн», «Мультимедійний дизайн» - 19-24 червня 2015 р. о 10.00.

«Дизайн інтер’єру», «Дизайн меблів», «Дизайн тканин», «Дизайн одягу» - 19-20, 22-24 червня 2015 р. о 10.00.

«Графіка», «Монументальний живопис», «Станкова і монументальна скульптура», «Станковий живопис» - 23-25 червня 2015 р. о 10.00.

«Теорія і історія мистецтв»(денна та заочна форма навчання)» - 26 червня 2015 р. о 10.00.

Захисти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

«Теорія і історія мистецтв»(денна та заочна форма навчання)» - 26 червня 2015 р. о 10.00.

Захисти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

«Промисловий дизайн», «Графічний дизайн», «Мультимедійний дизайн» - 25 червня 2015 р. о 10.00.

«Дизайн інтер’єру», «Дизайн меблів» - 26 червня 2015 р. о 10.00.

Дизайн одягу» (денна форма навчання) та спеціалізації «Реставрація станкового та монументального живопису» (денна форма навчання)» - 27 червня 2015 р. о 10.00.

«Станковий живопис», «Монументальний живопис», «Графіка», «Теорія і історія мистецтв»(денна та заочна форма навчання)» - 30 червня 2015 р. о 10.00.