“Ukrainian BESTiary” KSADA RMX all-Ukrainian graphics exhibition

«UKRAINIAN BESTiary» ALL-UKRAINIAN GRAPHICS EXHIBITION

We are happy to present an all-Ukrainian graphics exhibition dedicated to Ukrainian mythology.

Magical pre-Christmas time is filled with pagan rituals, which are closely tied to Christian cultural traditions and create unique impression of winter time. Therefore the exhibition starts on Christmas holidays.

Exhibition space recreates limbo – transition between reality and the other world, the afterlife.

The exhibition represents both common images and contemporary interpretations of Ukrainian myths. Traditions and myths are extremely important today because people discover themselves by learning about their origin.

30% from the sale of artworks go to Ukrainian Army.

Supervisor: Daryna KOSYCHENKO, under support of HudrpomArt Centre. https://youtu.be/swNjyMrC3vs

ВІРУАЛЬНА ВИСТАВКА «UKRAINIAN BESTiary» З УЧАСТЮ СТУДЕНТІВ ХДАДМ

Представляємо Всеукраїнську виставку графіки, присвячену міфології України.

Магічний передріздвяний період наповнюється язичницькими ритуалами, що переплітаються з християнськими культурними традиціями і створюють унікальне відчуття часу. Саме тому відкриття виставки припадає на зимові свята.

Виставковий простір обрано, як чистилище − перехід між реальністю та потойбічним світом, світом Наві.

У роботах українських митців зображені як розповсюджені образи, пов’язані зі сприйняттям українських міфів, так і більш сучасні, авторські інтерпретації.

На сьогодні тема традицій та міфотворення набула найбільшої актуальності через потребу людей пізнавати себе шляхом пізнання свого коріння.

30% з продажу робіт буде передано на ЗСУ

Куратор виставки: Дарина КОСИЧЕНКО, студентка 1 курсу магістратури АВМ, за підтримки Мистецького центру HudpromArt