PANGRAM

Реєстраційні форми відкрито до 30 квітня 2023!

Тема Конкурсу 2022/2023 навчального року: Трансформація: час, сенс, символ.

Перетворення. Зміна. Трансформація. Весь світ відчуває пульсацію часу. Подієвість спонукає до переосмислення: себе, символів твоєї епохи, смислів життя. Усе — наче в ламаних лініях і заплутаних стежинах. У кожного й кожної — свої моделі розгадок лабіринтів реальності. І — свої засоби відродження!

Чекаємо на вас!
https://sites.google.com/view/pangram

Registration forms are open!!!

Deadline - April 30, 2023!

Competition subject: Transformation: time, meaning, symbol.

Metamorphosis. Change. Transformation. The whole world feels the pulsation of time. The event encourages you to rethink: yourself, the symbols of your era, the meaning of life. Everything as if in broken lines and tangled paths. Everyone has own models of unraveling labyrinths of reality and means of revival!

We are waiting for your great work!
https://sites.google.com/view/pangram